İFRAZ (AYIRMA)

Parselin, plan şartlarına ve imar yönetmeliğine aykırı olmadığı sürece iki veya daha fazla parsellere ayrılması işlemidir.